ترند

درس ض کلاس اول

View all

شعر و انیمیشن آموزش نشانه ضـ ض (ضاد)

تدریس نشانه ض قسمت اول فارسی اول دبستان

تدریس نشانه ض درس رضا

دیکته درس “ض” کلاس اول دبستان

در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس “ض” کلاس اول دبستان آماده شده است. رضا – مریض – حوض – ریاضی – بعضی – وضو – حضرت.

متن تمرین دیکته و روان خوانی درس ضـ ض

فرزندم با دقت از روی متن زیر بخوان سپس نوشتن نشانه های جدید را تمرین کن . رضا – حوض – وضو – رمضان – بعضی – ریاضی – راضی – رضایت – ضعف – ضعیف – قرض – قاضی –

جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (ضـ ض)

دیکته درس “ض” کلاس اول دبستان. درس ض. رضا ـ مریض ـ حوض ـ ریاضی ـ بعضی ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد ـ اضافه ـ حاضر ـ مرضیه ـ ضربه ـ ضعیف ـ قاضی ـ راضیه ـ ضرر …

آموزش نشانه ض (درس رضا) کلاس اول دبستان .

إقرأ أيضا:كيف ترسم فانوس رمضان

آموزش نشانه (ض) کتاب فارسی اول دبستان

کاربرگ تمرین نشانه (ض) اول دبستان | (2 صفحه PDF)

IRR 1,000کاربرگ تمرین نشانه (ض) اول دبستان شامل: نمونه سوال و کاربرگ حرف ض درس فارسی کلاس اول ابتدایی با فرمت pdf جهت تمرین دانش آموزان میباشد.

السابق
رد على جمعه مباركه
التالي
درس حلزون کلاس اول